Next

DIRIGIDES

DIRIGIDES

MATRICULACIÓ AL GIMNÀS (ALTA SOCI)

ACCÉS A LES ACTIVITATS DIRIGIDES

1 MES DE GIMNÀS FITNESS ( SALA DE PESES + CÀRDIO )

RUTINA D’ENTRENAMENT PERSONALITZADA SEGONS OBJECTIUS INCLOSA

105,00